Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
106 người đã bình chọn

TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

   

 

 

Họ tên

Số điện thoại

Ghi chú

 

Nguyễn Đình Anh

0983465880

Trạm trưởng Trạm Thuần Thiện

 

Trần Mậu Thành

0916937037

Trạm trưởng Trạm Đồng Lộc

 

Bùi Ngọc Dương

0972188633

Trạm trưởng Trạm Thị trấn Nghèn

 

Trần Xuân Dương

0943361747

Trạm trưởng Trạm Vượng Lộc

 

Nguyễn Huy Hải

0985240359

Trạm trưởng Trạm Thượng Lộc

 

Đặng Quang Hải

0912116612

Trạm trưởng Trạm Thiên Lộc

 

Nguyễn Xuân Hoàn

0948205233

Trạm trưởng Trạm Song Trường

 

Đặng Công Duẫn

0934564458

Trạm trưởng Trạm Quang Lộc

 

Hoàng Phi Long

0914008958

Trạm trưởng Trạm Thanh Lộc

 

Nguyễn Hồng Nam

0948056858

Trạm trưởng Trạm Khánh Vĩnh

 

Nguyễn Thế Nghĩa

0945452103

Trạm trưởng Trạm Mỹ Lộc

 

Nguyễn Xuân Oanh

0942901118

Trạm trưởng Trạm Xuân Lộc

 

Bùi Đình Thắng

0985727009

Trạm trưởng Trạm Phú Lộc

 

Đường Đăng Tiến

0948944866

Trạm trưởng Trạm Thường Nga

 

Dương Trí Sơn

0948373801

Trạm trưởng Trạm Yên Lộc

 

Hoàng Trọng Linh

0986859787

Trạm trưởng Trạm Sơn Lộc

 

Phan Thị Trà Linh

0984763748

Trạm trưởng Trạm Kim Lộc

 

Đặng Văn Thanh

0912920620

Trạm trưởng Trạm Tùng Lộc

 

Nguyễn Văn Thắng

01223339982

Trạm trưởng Trạm Gia Hanh

 

Võ Tá Nghị

0986442817

Trạm trưởng Trạm Tiến Lộc

 

Nguyễn Hữu Tuấn

0942306568

Trạm trưởng Trạm Trung Lộc

 

               

 

 Liên kết website
Thống kê: 804.552
Online: 57