Hỏi

Câu hỏi 2: Khu du lịch Chùa Hương lượng khách giảm, giá các dịch vụ tăng, thu phí vào cồng, rác thải ô nhiễm, công tác quản lý kém. Đề nghị UBND huyện có phương án chấn chỉnh, đổi mới cách thức quản lý để thu hút du khách về tham quan, vãn cảnh.


Trả lời

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ tổ chức hoạt động của Ban quan lý Chùa Hương tại Công văn số 93/UBND-CN ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh và thực hiện Thông báo Kết luận số 445của Ban Thường vụ Huyện uỷ tại buổi làm việc với Ban quản lý Chùa Hương. Ngày 01/01/2018,  UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chức năng liên quan đã tiến hành bàn giao chuyển đổi mô hình quản lý và khai thác một số hạng mục tại Chùa Hương  cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Hồng Lĩnh thời hạn thử nghiệm 01năm, cụ thể:  giao thu phí, lệ phí tham quan di tích thắng cảnh, dịch vụ giá cả trông giữ phương tiện, sắp xếp quản lý hệ thống đội ngũ xe lai, quản lý các dich vụ ký ốt hàng quán từ khu vực chợ trời xuống đến Ban quản lý Chùa Hương, đảm bảo công tác an ninh trật tự, thực hiện thu gom và xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Bàn giao 09 cán bộ hợp đồng của huyện sang cho Công ty trực tiếp quản lý và sử dụng người lao động.

Ban trị sự Phật giáo huyện giao trông giữ khu vực Tam bảo và phần nội tại Chùa. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức đóng góp theo quy định của pháp luật. Công tác tổ chức lễ hội đảm bảo yêu cầu, các hoạt động lễ hội ở khu vực nhà chùa đã được Giáo hội Phật giáo huyện và nhà sư trụ trì, cùng các tăng ni, phật tử từng bước được chấn chỉnh và đi vào nề nếp.

Năm 2018, huyện Can Lộc bước đầu thử nghiệm của mô hình quản lý mới, thí điểm chuyển đổi mô hình quản lý tại Khu du lịch Chùa Hương sang cho doanh nghiệp, mặc dù còn có một số tồn tại, hạn chế nhưng về cơ bản tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong mùa lễ hội Chùa Hương được bản đảm. Phí, lệ phí, công đức tăng hơn so với cùng kỳ năm 2017. Đến thới điểm hiện tại thu phí đạt 2.6 tỷ đồng, công đức đạt hơn 3 tỷ đồng.Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tại Lễ khai hội Chùa Hương, Chính lễ Chùa Hương 18/2 âl. Trích từ nguồn công đức và nguồn kêu gọi xã hội hóa trùng tu, tôn tạo tại Khu du lịch Chùa Hương 6,5 tỷ đồng trong năm 2018. Tập đoàn Vinguop đã đầu tư xây dựng hoàn thành Chùa Thượng tổng kinh phí 60 tỷ đồng. Dự án cải thiện hạ tầng du lịch tại Khu du lịch Chùa Hương Tích của Ngân hàng Châu Á - ADB đã triển khai thực hiện với tổng kinh phí 120 tỷ đồng.

Sau khi chuyến đổi mô hình hoạt động của Khu du lịch Chùa Hương, Ban quản lý Khu du lịch Chùa Hương được UBND huyện giao thực hiện công tác quản lý nhà nước đã phối hợp tốt với Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Hồng Lĩnh, các phòng ban liên quan và chính quyền địa phương đã đưa hoạt động của Khu du lịch Chùa Hương từng bước được cải thiện. Trong cao điểm của mùa lễ hội, an ninh trật tự được đảm bảo, việc lộn xộn trong vận chuyển du khách được chấn chỉnh lại, giải quyết dứt điểm tình trạng người ăn xin….

UBND huyện đã đề nghị HĐND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh bỏ thu phí vào cổng Khu du lịch Chùa Hương năm 2019 nhưng chưa được đồng ý. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh thống nhất chờ Dự án cải thiện hạ tầng du lịch tại Khu du lịch Chùa Hương của Ngân hàng Châu Á - ADB hoàn thiện sẽ xem xét lại quy mô quản lý và hoạt động của Khu du lịch Chùa Hương.

* Một số tồn tại hạn chế.

- Việc chuyển đổi mô hình quản lý Khu du lịch Chùa Hương như hiện tại còn nửa vời, chưa đáp ứng được việc quản lý, khai thác và phát triển du lịch.

- Sự phát triển của Khu du lịch Chùa Hương chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch.Vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý, cơ sở hạ tầng còn bất cập.

- Dự án cải thiện hạ tầng du lịch tại Khu du lịch Chùa Hương Tích của Ngân hàng Châu Á - ADB triển khai chậm.

- Sự phối hợp giữa Ban quản lý, Ban trị sự Phật giáo, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Hồng Lĩnh, chính quyền địa phương và các ban ngành chưa đồng bộ.

- Lực lượng thầy cúng còn lộn xộn, chưa nề nếp; ốt quán kinh doanh còn gây mất mỹ quan; thuyền vẫn còn chở người quá quy định; đội ngũ cán bộ còn hạn chế về trình độ chuyên môn....

- Cơ sở hạ tầng phát triển du lịch chưa đồng bộ. Chưa xây dựng được sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

* Nhiệm vụ thời gian tới.

Việc thay đổi mô hình quản lý tại Khu du lịch Chùa Hương là đúng đắn và tất yếu để phát triển du lịch dịch vụ tại Chùa Hương. Tuy nhiên, về trước mắt cũng như lâu dài thì cần phải thực hiện tốt những vấn đề sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thiện Dự án cải thiện hạ tầng du lịch tại Khu du lịch Chùa Hương Tích của Ngân hàng Châu Á - ADB.

- Sau khi hoàn thiện Dự án cải thiện hạ tầng du lịch tại Khu du lịch Chùa Hương Tích của Ngân hàng Châu Á - ADB, nếu giao cho Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Hồng Lĩnh khai thác và phát triển du lịch thì Công ty cần phải xây dựng đề án, lộ trình đầu tư và phát triển du lịch tại Khu du lịch Chùa Hương được cấp có thẩm quyền phê duyệt.Việc chuyển đổi mô hình quản lý theo quy định của pháp luật.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, tập trung phát triển thương mại dịch vụ, xây dựng sản phẩm đặc trưng…

-Tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh huyện, cơ sở, Trang thông tin điện tử huyện về Đề án phát triển du lịch đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Đặc biệt, là các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

- Phối hợp Trung tâm quảng bá xúc tiến du lịch tỉnh kết nối, xây dựng các tuor tuyến du lịch của huyện.

 

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.
 
 Liên kết website
Thống kê: 1.222.349
Online: 43