Hỏi

Câu hỏi 1: Hiện nay phần lớn các di tích LS-VH đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị huyện tăng mức đầu tư chống xuống cấp, ví dụ như Chiến tích Làng K130 của Thị trấn Nghèn vẫn chưa được cấp kinh phí để sửa chữa.


Trả lời

Đến thời điểm hiện tại, huyện Can Lộc có 88 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng, trong đó có 16 di tích cấp Quốc gia, 72 di tích cấp tỉnh và 2 di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là Mộc bản Trường Lưu, Hoàng hoa sứ Trình đồ. Số lượng di tích nhiều nên một số di tích lịch sử văn hóa xuống cấp chưa có kinh phí trùng tu, tôn tạo trong đó có di tích lịch sử cấp Quốc gia Làng K130 xã Tiến Lộc.

Trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm, nhân dân Tiến Lộc xưa, thị trấn Nghèn nay cùng cả nước làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam. Với tinh thần “xe chưa qua nhà không tiếc”, 130 hộ dân tự nguyện hiến nhà để mở đường cho đoàn xe ra trận. Làng K130 đã đi vào lịch sử của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh chống Mỹ như một mốc son sáng chói của bản anh hùng ca, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng của làng quyết tâm quả cảm, của sự hy sinh cao cả và cả sức mạnh vĩ đại của thế trận lòng dân, để viết nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta trong những năm cuối thế kỷ XX. Làng K130 - xã Tiến Lộc được công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp Quốc gia năm 2006 tại Quyết định số 57/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhưng hiện tại chưa có kinh phí hỗ trợ trùng tu tôn tạo vì:

1. Kinh phí hỗ trợ trùng tu tôn tạo của tỉnh hàng năm ít và chương trình mục tiêu Quốc gia về trùng tu, tôn tạo di tích không đủ để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử bị xuống cấp.

2. Huyện Can Lộc không có kinh phí hỗ trợ việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử hàng năm. Các nguồn trùng tu, tôn tạo các di tích chủ yếu bằng các nguồn xã hội hóa do các di tích lịch sử tự huy động và một phần các nguồn hỗ trợ khác của tỉnh và trung ương.

3. Về di tích Làng K130 xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc đã xây dựng hồ sơ xây dựng bia chiến tích Làng K130 trình hồ sơ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Hà Tĩnh xin phê duyệt và hỗ trợ kinh phí để tiến hành xây dựng trong năm 2021.

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.
 
 Liên kết website
Thống kê: 1.222.297
Online: 78