Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn
http://tracnghiem.hatinh.gov.vn/
Ảnh hoạt động
V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2019

V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2019

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản có liên quan; Công văn số 642/HĐ-TGV ngày 02/10/2019 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục...

 Liên kết website
Thống kê: 745.050
Online: 50
°