Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Thực hiện Văn bản số 1815/SYT-NVY, ngày 03/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN Dengue Day. Để tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, kéo dài, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, đồng thời hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15/6), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị có tên trện chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1922/UBND-YT

 

V/v tăng cường phòng, chống

sốt xuất huyết và hưởng ứng

ngày ASEAN Dengue Day

Can Lộc, ngày 03 tháng 6 năm 2022

 

   Kính gửi:

                                      - Trung tâm Y tế huyện;

                                      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

                                      - Trạm y tế các xã, thị trấn.

 

 

 

 

Thực hiện Văn bản số 1815/SYT-NVY, ngày 03/6/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và hưởng ứng ngày ASEAN Dengue Day. Để tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát, kéo dài, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, đồng thời hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (15/6), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị có tên trện chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế huyện

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa  - Truyền thông huyện thực hiện mạnh mẽ chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (ngày 15/6/2022) với chủ đề "Đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết".

- Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 1742/SYT-NVY ngày 27/5/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác điều trị SXHD.

- Tổ chức tập huấn về công tác giám sát bệnh nhân, giám sát côn trùng, kỹ thuật phun hóa chất, diệt lăng quăng (bọ gậy), xử lý ổ dịch, kỹ năng truyền thông cho cán bộ y tế dự phòng. Tập huấn về phác đồ điều trị, xử lý cấp cứu bệnh nhân cho cán bộ y tế làm công tác điều trị các tuyến.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015, đặc biệt lưu ý việc cập nhật thông tin những ca bệnh nặng xin về và tử vong do sốt xuất huyết để tránh thống kê bỏ sót các trường hợp tử vong.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Chỉ đạo Trạm y tế tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh nhân trên địa bàn, nắm chắc các ổ dịch sốt xuất huyết hiện có và mới phát sinh, tổ chức phun hóa chất xử lý triệt để ngay khi phát hiện các ổ dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, kéo dài. Xác định các điểm có nguy cơ cao và tổ chức phun hóa chất chủ động theo quy định của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo Ban văn hóa đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết lần thứ 12 (ngày 15/6/2022) với chủ đề "Đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết" để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật dụng phế thải chứa nước đọng, nơi bọ gậy, muỗi phát triển, đậy kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.

- Thành lập đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại các điểm nóng, các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch.

Yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Phòng Y tế huyện (Chỉ đạo TH);

- Văn phòng HĐND - UBND huyện;

- Lưu: VT, YT.

    Gửi: Bản điện tử.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

  Nguyễn  Tiến  Dũng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 32.709
   Online: 48