Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
71 người đã bình chọn

Lịch làm việc tháng 11 năm 2021

ĐẢNG BỘ HUYỆN CAN LỘC

ĐẢNG ỦY XÃ KIM SONG TRƯỜNG

*

Số 29 -TB/BTV

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 Kim Song Trường, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021

 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quản lý theo dõi chặt chẽ các công dân về trên địa bàn; làm tốt công tác tiêm phòng vaccine Covid cho các đối tượng.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2021, Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị sản xuất vụ Xuân năm 2022. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống thiên tai, bão lụt. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm. Tập trung hoàn thành các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu chuẩn bị nghiệm thu.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yên nước chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”; hưởng ứng cuôc vận động ngày vì người nghèo năm 2021.

5. Tập trung làm tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

 

II - DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Trên cơ sở Chương trình công tác của Đảng ủy các ban, ngành, đoàn thể được phân công tổ chức thực hiện đúng thời gian.

 

 

Ngày tháng

Nội dung công việc

Cơ quan chuẩn bị

 

Địa điểm

 

01/Thứ 2

- Chào cờ đầu tháng

- Giao ban Ủy ban

- Đảng ủy

- Ủy ban

Hội Trường

02/Thứ 3

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

03/Thứ 4

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

04/Thứ 5

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ

CT, cán bộ CM

Hội Trường

05/Thứ 6

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

06/Thứ 7

Tham gia hiến máu nhân đạo

Hội CTĐ, Công đoàn, Đoàn thể

Ở Huyện

 

07/ CN

Nghĩ

 

 

08/Thứ 2

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

09/Thứ 3

- Giao ban hội nghị khoa giáo

- Khám tuyển Nghĩa vụ quân sự tại xã

- Các thành phần

- BCH Quân sự xã

- Ở Huyện

- Trạm Y tế

10/Thứ 4

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã tiếp công dân (cả ngày)

BT, CT, Cán bộ CM liên quan

Phòng Đảng ủy

11/Thứ 5

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

12/Thứ 6

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

13/Thứ 7

Tập trung đi chỉ đạo các thôn

Các tổ chỉ đạo

Các thôn

14/CN

Nghĩ

 

 

15/Thứ 2

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ

- (Từ 15-17/11 tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, QH khóa XV và trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh)

- CT, cán bộ CM

- Các thành phần

- Hội Trường

- Các điểm tiếp xúc

16/Thứ 3

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

17/Thứ 4

Các hoạt động Kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11, “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”.

MTTQ và Tiểu ban MT các thôn

Các thôn

18/Thứ 5

Lãnh đạo đi chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Các đ/c lãnh đạo

Các trường

19/Thứ 6

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã tiếp công dân (cả ngày)

BT, CT, Cán bộ CM liên quan

Phòng Đảng ủy

20/Thứ 7

Tập trung đi chỉ đạo các thôn

Các tổ chỉ đạo

Các thôn

21/ CN

Nghĩ

 

 

22/Thứ 2

Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể nghe kế hoạch đại hội Hội CCB, Đoàn TN

MTTQ và các đoàn thể

Phòng họp Đảng ủy

23/Thứ 3

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ (23/11/1946 - 23/11/2021)

Hội CTĐ

 

24/Thứ 4

Sáng: Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc  triển khai thực hiện NQ Đại hội XIII của Đảng

Các thành phần

Điểm cầu ở xã

25/Thứ 5

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

26/Thứ 6

Họp BCH Đảng ủy

 

BTV Đảng ủy

Phòng Đảng ủy

27/Thứ 7

Tập trung đi chỉ đạo các thôn

Các tổ chỉ đạo

Các thôn

28/CN

Nghĩ

 

 

29/Thứ 2

Sáng: Giao ban Ủy ban

UBND xã

Hội trường

30/Thứ 3

Tập trung thực hiện NQ 01 Huyện ủy, đôn đốc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

BCĐ, các tổ công tác các thôn

Các thôn

 

                                                    

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (b/c);

- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, VP Huyện ủy:

- Cán bộ chỉ đạo Cụm, cán bộ chỉ đạo xã (b/c);

- Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể, BCH Đảng ủy, các chi bộ;

- Lưu: VPĐU.

        BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 46.066
   Online: 72