Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Về việc bổ cứu sản xuất vụ Hè Thu 2021

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

 

 

        Số: 118/ TB-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do  - Hạnh Phúc

 

      Kim Song Trường, ngày 8 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ cứu sản xuất vụ Hè Thu 2021

 

Vụ Hè Thu 2021, tính đến 10h ngày 8/6/2020 cơ bản bà con nhân dân đã gieo cấy xong diện tích, chỉ còn rải rác một số diện tích sâu trũng chưa tháo được nước nên còn chậm hơn so với tiến độ. Qua kiểm tra thực tế tại các cánh đồng UBND xã Kim Song Trường hướng dẫn một số biện chăm sóc cho lúa như sau:

I, Về kỷ thuật chăm sóc lúa: Đối với một số diện tích gieo cấy gặp thời tiết mưa lớn  làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa. Những diện tích này bà con nhân cần kiểm tra và biện pháp khắc phục sớm. Một số diện tích lúa phát triển kém nên kết hợp phun 1 sào cho 2 gói siêu lân để kích thích lúa phát triển nhanh.

II, Về biện pháp phòng trừ sâu bệnh:

   1/Cào cào: Tiếp tục gây hại trên lúa Hè Thu mật độ có nơi 3-5 con/m2. Cần phòng trừ nơi có mật độ cao (10con/m2 ) trở lên bằng một trong các loại thuốc hóa học sau:

       - MIDAN 10WP: Pha 1 gói thuốc 15g vào bình 10 lít nước, phun 2bình/sào.

       - Sectox 100WP: Pha 1 gói thuốc 15g vào bình 10 lít nước, phun 2 bình/sào.

    2/ Chuột : Gây hại mạnh những diện tích lúa gần làng, vùng gò cao, gần mương máng. Cần triển khai công tác diệt chuột bằng các biện pháp như sau:

- Dùng đèn soi và dùng nơm chụp bắt chuột vào ban đêm ở những ruộng bị chuột cắn phá nhiều.

- Dùng các loại bẫy để diệt chuột như: Bẫy sập, bẫy kẹp…

- Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay ưu tiên biện pháp có hiệu quả cao nhất, an toàn nhất và dễ tiến hành nhất là dùng bả chuột sinh học.

3/ Ốc bươu vàng: Hiện nay Ôc bươu vàng phát sinh gây hại cục bộ ở những chân ruộng trũng, ruộng lúa non. Ốc bươu vàng thường cắn ngang cây lúa làm cho lúa không sinh trưởng được. Để hạn chế thiệt hại do ốc bươu vàng gây ra cần áp dụng các biện pháp kỷ thuật sau:

- Tháo cạn nước hạn chế gây hại của ốc.

- Bắt ốc và ổ trứng bằng tay vào buổi sáng sớm.

- Cắm cọc tre, sậy ở những chổ ngập nước, kênh, mương để thu hút ốc đẻ trứng, thu lượm(7-10 ngày/lần) và phá các ổ trứng.

- Sử dụng một trong các loại thuốc hóa học sau: Clodansuper 700WP; Dioto 830 WG hoặc Tomaha 4GR.

(Nồng độ, liều lượng, kỹ thuật phun theo bao gói thuốc).

Trước tình hình trên đề nghị bà con nhân dân vừa phòng chống dịch COVID-19 và kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ cho sản xuất hè thu, Đồng thời ban văn hóa và các đ/c thôn trưởng  tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời để bà con nông dân biết, thực hiện đúng, có hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Ban hóa ;

- 16 đ/c thôn trưởng;

- Lưu: VP.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH

 

 

 

Phan Văn Hạnh

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 32.707
   Online: 42