Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
47 người đã bình chọn
https://dichvucong.hatinh.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx
https://canloc.hatinh.gov.vn/portal/pages/2021-09-08/Trien-khai-cuoc-thi-tim-hieu-phong-chong-tham-nhunq0bxdlrj1975.aspx
https://qdnd.vn
http://tracnghiemcl.hatinh.gov.vn
Ảnh hoạt động
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN UBND XÃ KIM SONG TRƯỜNG

THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN UBND XÃ KIM SONG TRƯỜNG

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, UBND xã Kim Song Trường tổ chức Họp uỷ ban nhân dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đ/c lãnh đạo UBND, các Đ/c uỷ viên, công chức UBND.

ĐỀ ÁN  SÁP NHẬP THÔN LŨY VÀ THÔN ĐÌNH HỒ

ĐỀ ÁN SÁP NHẬP THÔN LŨY VÀ THÔN ĐÌNH HỒ

Xã Kim Song Trường được thành lập theo Nghị quyết số: 819/NQ UBTVQH14 ngày 21/12/2019 của ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc...

QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC SƠ KHÁM TUYỂN NVQS 2022

QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG TỔ CHỨC SƠ KHÁM TUYỂN NVQS 2022

thực hiện kế hoạch sơ khám sức khỏe tuyển NVQS năm 2022, sáng ngày 09.11.2021, hĐNVQS xã đã tổ chức sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 28.109
Online: 18
°