Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
35 người đã bình chọn
Ảnh hoạt động
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2018

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, UBND xã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, cán bộ công chức, giúp việc khối ủy ban. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện...

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 13.118
Online: 65
°