Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
60 người đã bình chọn

ớng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I/2019

Thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2019, Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật huyện hướng dẫn các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán cho toàn thể Nhân dân nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

          - Đảm bảo triển khai đồng bộ, sâu rộng và kịp thời các văn bản pháp luật mới, các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến cán bộ và Nhân dân.

          - Phát huy vai trò của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các ngành, các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

          II. NỘI DUNG

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng chống buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và chú trọng tuyên truyền các văn bản về an toàn thực phẩm … trước, trong và sau Tết Nguyên đán;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hình sự, xử phạt vi phạm hành chính và các nội dung pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Tiếp tục tuyên truyền một số chính sách mới của Trung ương, của tỉnh; Các văn bản về cải cách hành chính và các văn bản mới phù hợp với từng nhóm đối tượng, cụ thể như sau:

+ Đối với Nhân dân: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Dân sự 2015; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật An toàn thực phẩm; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật An toàn giao thông; Luật phòng, chống mua bán người; Luật phòng chống ma túy; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Quốc phòng; Luật Công an Nhân dân; Luật Bảo vệ bí mật của nhà nước; Luật Chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật An ninh mạng; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu; Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Nhân dân: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015; Bộ Luật Dân sự 2015;  Luật An toàn thực phẩm; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Quốc phòng; Luật Công an Nhân dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Quy hoạch; Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định người hưởng chế độ bồi dưỡng làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Đối với doanh nghiệp và người lao động: Bộ Luật lao động; Bộ Luật Dân sự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015; Luật An ninh mạng; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật an toàn thực phẩm; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Doanh nghiệp; Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh rượu; Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm của gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

+ Đối với phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhà trường:

Chú trọng phổ biến các văn bản như:  Luật Giáo dục; Luật Quốc phòng; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật An ninh mạng; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan.

Căn cứ nội dung trên đây, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn các văn bản khác phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng và lĩnh vực chuyên ngành để triển khai phổ biến pháp luật có hiệu quả.

III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP

          Tùy theo điều kiện của cơ quan, đơn vị và đặc điểm của đối tượng được PBGDPL, các cơ quan, đơn vị lựa chọn hình thức và biện pháp phù hợp nhất để PBGDPL như: tổ chức các hội nghị, sinh hoạt Ngày pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải,Website của cơ quan, địa phương, đơn vị …

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể, triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị.

          2. Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 523.359
   Online: 77