Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
38 người đã bình chọn

Ngày 13/9/2018, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc đã ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng đặc cách giáo viên bậc học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện; Thông báo 456 /TB-UBND thu hồ sơ xét tuyển đặc cách giáo viên bậc học mầm non, tiểu học huyện Can Lộc.

            Việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và phân cấp của UBND tỉnh.

Theo nội dung các văn bản trên, tổng số chỉ tiêu xét tuyển đặc cách giáo viên bậc học mầm non, tiểu học huyện Can Lộc là 43 chỉ tiêu, trong đó 28 chỉ tiêu giáo viên mầm non, được phân bổ cụ thể ở các trường Mầm non Gia Hanh 05; Đồng Lộc 04; Phú Lộc, Khánh Vĩnh, Hoa Hồng: mỗi trường 03 chỉ tiêu; Nga Lộc, Yên Lộc,  Trung Lộc, Thượng Lộc: mỗi trường 02 chỉ tiêu; Quang Lộc, Thiên Lộc: mỗi trường 01 chỉ tiêu. 15 chỉ tiêu bậc học Tiểu học, bao gồm Tiểu học Xuân Lộc 04; TH Quang Lộc, Phúc Lộc, Hà Tông Mục: mỗi trường 02 chỉ tiêu; TH Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Tiến Lộc, Bắc Nghèn, Võ Liêm Sơn: mỗi trường 01 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển dụng ở Bậc học mầm non: Là những người tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non chính quy loại giỏi (không tính hệ đào tạo đại học liên thông); thạc sỹ trở lên ngành sư phạm mầm non; người có kinh nghiệm công tác (giảng dạy bậc học mầm non) được bố trí việc làm theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV, có thời gian công tác từ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ; người có kinh nghiệm công tác ở bậc học mầm non đang được bố trí hợp đồng giảng dạy từ thời điểm Thông tư số 11/2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực trở về trước (trước ngày 23/6/2009).

Đối với Bậc học Tiểu học: Là những người tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học chính quy loại giỏi (không tính hệ đào tạo đại học liên thông); thạc sỹ trở lên ngành sư phạm tiểu học; người có kinh nghiệm công tác (giảng dạy bậc học tiểu học) được bố trí việc làm theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV, có thời gian công tác từ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ.

          Mọi thông tin chi tiết, cụ thể về hồ sơ, thủ tục, thời gian, địa điểm xét tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 120.776
   Online: 30