Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

Vai trò, ý nghĩa của chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin

  Chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành phố của Việt Nam. Tuy nhiên, theo kết quả công bố của VCCI thì PCI năm 2015 của Hà Tĩnh  chẳng những không tăng mà còn tụt tới 10 bậc.  Trong đó chỉ số minh bạch và  tiếp cận thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng  thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng cường công tác cải cách hành chính của tỉnh nhà. Ban biên tập trân trọng giới thiệu Vai trò ý nghĩa của chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin  tới các độc giả.

Upload

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provinvial Competitiveness Index) viết tắt là PCI là chỉ số dùng để đo lường và xếp hạng công tác điều hành kinh tế của các tỉnh đối với môi trường kinh doanh để thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thông qua cảm nhận của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. PCI được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chính thức từ năm 2005. Việc đánh giá và xếp hạng về PCI cho tất cả 64 tỉnh, thành phố trong cả nước được tiến hành hàng năm, bắt đầu từ năm 2006. VCCI đã công bố thường niên Báo cáo chi tiết về chỉ số PCI. Các Báo cáo này đã đóng góp một phần rất lớn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành trên cả nước; giúp cho chính quyền các địa phương nhận biết được đâu là điểm mạnh và điểm yếu của địa phương mình, từ đó đề ra hướng giải quyết nhằm phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, đưa kinh tế địa phương phát triển.

Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin là một trong mười chỉ số thành phần của PCI hiện nay (Gồm có: Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất; Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước; Chi phí không chính thức; Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Đào tạo lao động; Thiết chế pháp lý; Cạnh tranh bình đẳng).

Chỉ số Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin đo lường khả năng tiếp cận các kế hoạch của tỉnh và các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Liệu doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách công bằng các văn bản, các chính sách và quy định mới, có được tham khảo ý kiến và khả năng tiên liệu trong việc triển khai thực hiện các chính sách quy định đó không và mức độ tiện dụng của các trang web của tỉnh đối với doanh nghiệp.

Tăng cường chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin có vai trò quan trọng trong cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Vai trò của tính minh bạch đối với môi trường kinh doanh được thể hiện ở những khía cạnh sau:

-  Cải thiện niềm tin của nhà đầu tư: Nâng cao tính minh bạch giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin tốt hơn và được tham gia vào quá trình ra quyết định cũng như giám sát quá trình thực thi các quyết định quản lý của nhà nước. Hai yếu tố này làm tăng niềm tin của doanh nghiệp vào hiệu quả quản trị của cơ quan quản lý nhà nước. Trong điều kiện môi trường kinh tế chung như nhau, tỉnh nào có tính minh bạch cao hơn sẽ giúp doanh nghiệp có niềm tin tốt hơn vào môi trường chính sách của tỉnh, yên tâm hơn trong đầu tư và phát triển.

-  Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực của doanh nghiệp: Việc tiếp cận thông tin tốt hơn và có cơ hội giám sát/ phản biện các quyết định quản lý giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về xu hướng của môi trường kinh doanh - đặc biệt là môi trường chính sách. Yếu tố này giúp doanh nghiệp có được những quyết sách phù hợp hơn về chiến lược phát triển và việc phân bổ nguồn lực của mình.

-  Giảm chi phí không chính thức trong tiếp cận thông tin: Thiếu minh bạch sẽ dẫn tới một sự “mập mờ” về thông tin và từ đó sẽ tăng chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí không chính thức của doanh nghiệp. Một khi thiếu minh bạch sẽ làm giảm trách nhiệm giải trình và tính liêm chính của các cơ quan quản lý nhà nước, tạo cơ hội cho tham nhũng và làm nản lòng các nhà đầu tư. Ngoài các chi phí tài chính, chi phí thời gian để doanh nghiệp có thông tin hoặc để giải quyết vấn đề nào đó cũng có xu hướng tăng cao hơn so với khi thông tin được công khai, minh bạch.

-  Bình đẳng về cơ hội kinh doanh: Bình đẳng về cơ hội kinh doanh trước hết được thể hiện ở bình đẳng trong tiếp cận thông tin và việc tham gia vào giám sát các quyết định quản lý. Đây chính là cơ sở cho cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực: Chính sách của nhà nước, nguồn vốn, mặt bằng, công nghệ, … và tiếp cận thị trường, nhất là việc tiếp cận các khách hàng là cơ quan, tổ chức nhà nước.

-  Đối với tổng thể nền kinh tế, các chính sách nhằm tăng tính minh bạch giúp kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; giúp quản lý tốt hơn các chỉ số quản trị như kiểm soát tham nhũng, nâng cao tính giải trình, hiệu quả quản lý của cơ quan nhà nước, tăng tính hiệu lực của luật pháp, giảm rủi ro bị chiếm đoạt tài sản nhà nước.

- Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin có mối tương quan với hầu hết các chỉ số còn lại, việc tăng cường tính minh bạch trong cải cách hành chính nhằm cải thiện các chỉ số thành phần khác, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững hơn.

BBT 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 487.548
   Online: 77