Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

Kiểm tra Cải cách hành chính một số địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện.

Nhằm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tổ công tác kiểm tra CCHC thành lập theo Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2015 của huyện Can Lộc vừa tiến hành kiểm tra tại một số đơn vị  trên địa bàn.

Upload

Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, đơn vị, việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở; nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức: Đa số cán bộ, công chức UBND các xã, đơn vị trường học và Trạm Y tế cơ sở được kiểm tra chấp hành tốt thời giờ làm việc; Không có cán bộ, công chức uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc; Bàn làm việc của đa số cán bộ, công chức đều có biển tên ghi rõ họ tên, chức vụ; Cán bộ, công chức đều đeo thẻ khi làm nhiệm vụ.

Upload

Việc bố trí, niêm yết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cơ bản phù hợp với quy định và thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giao dịch; cơ bản đã niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Bên cạnh những mặt tích cực, thì các địa phương đơn vị vẫn còn tình trạng một số ít công chức chấp hành chưa nghiêm thời giờ làm việc như hiện tượng đi muộn, về sớm; cán bộ làm việc trong giờ hành chính không đeo thẻ công chức. UBND các xã được kiểm tra chưa ban hành được Quyết định về việc bố trí và phân công nhiệm vụ cho công chức trực tại bộ phận một cửa và niêm yết công khai nhưng chưa đầy đủ thời gian, quy trình, các bộ thủ tục hành chính theo quy định, năm 2017 chưa ban hành được Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính và báo cáo CCHC quý I. Đặc biệt tại Yên Lộc, Thiên Lộc, vẫn còn tình trạng bộ phận một cửa hoạt động không hiệu quả, có đơn vị còn để công dân phải chờ giao dịch. Việc thực hiện hiện đại hoá nền hành chính còn kém hiệu quả. Trường học không khai thác văn bản qua hệ thống IO, UBND các xã chưa thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, hầu như các xã mới chỉ sử dụng 3-4 chìa khoá IO trên tổng số 9 chìa khoá được cấp.

Với những kết quả qua kiểm tra thực tế, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, nhắc nhở nhằm sớm khắc phục để việc cải cách hành chính đi vào nề nếp, hoạt động có hiệu quả trong thời gian tới.

Anh Đức


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 487.563
   Online: 92