Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
64 người đã bình chọn

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Can Lộc vừa ban hành kế hoạch phát động đợt ra quân “60 ngày cao điểm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018”, thời gian thực hiện từ ngày 01/10 đến ngày 30/11/2018.

Nhân dân thôn Mai Hoa, xã Xuân Lộc lao động xây dựng NTM

Theo đó, BCĐ NTM huyện đã đề ra mục đích cụ thể: đến 30/11/2018: Nhóm xã đăng ký đạt chuẩn NTM 2018 đạt chuẩn vững chắc 20/20 tiêu chí; nhóm xã đã đạt chuẩn năm 2013 - 2017 nâng cấp, củng cố vững chắc 20/20 tiêu chí theo Quyết định 05 của UBND tỉnh; nhóm xã xây dựng NTM kiểu mẫu phấn đấu đạt theo kế hoạch đề ra; nhóm xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019 phấn đấu hoàn thành trên 12 tiêu chí; nhóm thị trấn phấn đấu đạt chỉ tiêu đô thị văn minh.

Nhân dân Kim Lộc chung tay xây dựng NTM

Để đạt được mục đích đề ra, yêu cầu đợt ra quân phải được tổ chức rộng khắp trên địa bàn toàn huyện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; rõ nội dung phần việc, có sản phẩm cụ thể; bám sát các nội dung tiêu chí NTM để thực hiện. Ưu tiên tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt; phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Riêng đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 và các xã đã đạt chuẩn NTM phải hoàn thành được 20 tiêu chí trong đợt ra quân để tỉnh kiểm tra, xét duyệt.

Trên cơ sở kế hoạch chung, Ban chỉ đạo NTM huyện giao trách nhiệm cho các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động đợt ra quân “60 ngày cao điểm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018” với các nội dung, khối lượng, lộ trình thực hiện chi tiết; phân công trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện. Tập trung vào các công việc chưa làm được ở các tiêu chí chưa đạt, đồng thời nâng cấp hoàn thiện vững chắc các tiêu chí đã đạt. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt để tạo sự lan tỏa, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quyết tâm thực hiện thắng lợi đợt phát động “60 ngày cao điểm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018”, góp phần hoàn thành mục tiêu, kế hoạch Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018 của huyện Can Lộc.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 565.540
   Online: 7