Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

a- Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khối 1A- Thị trấn Nghèn – huyện Can Lộc – tỉnh Hà Tĩnh.

- Điện thoại: 0393.841.227

- Fax: 0393.841.227

- E-mail: uubcanloc@hatinh.gov.vn 

b- Tổ chức bộ máy:

- Chủ tịch:

+ Họ và tên: Võ Hữu Hào

+ Điện thoại:

. Di động: 0912.022.196

. Cơ quan: 039.3840.916

+ E-mail: haovh@hatinh.gov.vn 

+ Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

- Phó chủ tịch:

+ Họ và tên: Nguyễn Duy Cường

+ Điện thoại:

. Di động: 0936457589

+ E-mail: cuongnd.cl@hatinh.gov.vn

+ Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách mảng kinh tế – nông nghiệp.

-  Phó chủ tịch:

+ Họ và tên: Bùi Huy Cường

+ Điện thoại:

. Di động: 0915687719

+ E-mail: cuongbh.cl@hatinh.gov.vn 

+ Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách mảng văn hoá - xã hội.

 Liên kết website
Thống kê: 458.465
Online: 33