Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

Danh sách cán bộ công chức ủy ban mặt trận tổ quốc 

  1. Hoàng Đình Trung, Chủ tịch, 091.985.5608, trungnvcanloc@gmail.com
  2. Trần Đình Thắng, Phó CT Thường trực, 091.6678.557,dinhthangmattrancanloc@gmail.com
  3. Lương Sỹ Lan, Phó chủ tịch, 094.7865.382, luongsylan@gmail.com
  4. Nguyễn Xuân Linh, Ủy viên Ban Thường trực, 091.2130.481
  5. Nguyễn Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường trực, 0168.799.4570,kimhoacanloc@gmail.com
  6. Trần Tuấn, Hợp đồng bảo vệ chung khối, 097.5268.380,
  7. Đặng Linh Chi, Kế toán, 094.7945.588, danglinhchicanloc@gmail.com
  8. Đặng Xuân Diệu, Cán bộ,
  9. Phan Công Thành, Hợp đồng lái xe, 0912.996.066
  10. Trần Thị Tình, Hợp đồng kế toán, 091.6796.586
 Liên kết website
Thống kê: 458.460
Online: 28