Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

Tài nguyên thiên nhiên

1.  Đất:

- Tổng diện tích tự nhiên: 30.128,33ha,

  Trong đó:

+ Đất nông nghiệp: 19.460,24ha,

+ Đất phi nông nghiệp: 7.590,35ha,

+ Đất chưa sử dụng: 3.077,74ha.

2. Nước:

- Can Lộc là một huyện có nhiều hồ đập, sông suối đã tạo ra trữ lượng nước mặt lớn thuận lợi cho việc nuôi trồng thuỷ sản cũng như thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Đó là đập Cù Lây(Thuần Thiện) có sức chứa: 8 triệu m3 nước, đập Nhà Đường( Thiên Lộc), đập An – Hùng(Tùng Lộc), Hồ Cửa Thờ – Trại Tiểu(Đồng – Mỹ Lộc) có sức chứa: 16 triệu m3 nước, sông Nghèn...

3. Khoáng sản:

- Khu vực Trà Sơn: có Quặng Mangan với trữ lượng tương đối lớn tập trung ở Nhân – Phú – Thượng Lộc... ngoài ra còn có khoáng sản vật liệu xây dựng: cát, sỏi, đá, đất sét...

- Khu vực ven núi Hồng Lĩnh: chủ yếu là khoáng sản vật liệu xây dựng với trữ lượng lớn như: đất sét, sỏi, cát, đá xây dựng...

4. Rừng:

Diện tích rừng huyện Can Lộc: 6.640,42ha

Trong đó:

+ Đất rừng phòng hộ: 2.676,25ha,

+ Đất rừng sản xuất: 3.964,17ha.

 Liên kết website
Thống kê: 458.504
Online: 77