Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
59 người đã bình chọn

 1. Hội chử thập đỏ

  Vương Thị Hồng

  Hongvh.cl

  0945881889

  Chuyên viên

  Lương Hữu Lần

  Lanlh.cl

  01684628797

  Chủ tịch hội

  Hoàng Minh Tám

  Tamhm.cl

  01697832328

  Phó chủ tịch hội

  Trần Thị Thủy

  Thuytt.cl

  0988348507

  Chuyên viên

  Phạm Đức hướng

  Huongpd.cl

  0903432344

  Chuyên viên

  Chi cục thống kê

  Nguyễn Thị Hạnh

  Hanhnt.cl

  0904622889

  Trưởng chi cục

  Trịnh Quang Thức

  Thuctq.cl

  0967340777

  Phó cục trưởng

  Bùi Thị Thúy

  Thuybt.cl

  01682141672

  Chuyên viên

  Hoàng Thị Việt Hà

  Hahtv.cl

  0989907854

  Chuyên viên

  Nguyễn Thị Hà Duyên

  Duyennth.cl

  0977413248

  Chuyên viên

  Đài Truyền Thanh - Truyền hình

  Phạm Thị Bích Liên

  Lienppb.cl

  0912450459

  Giám đốc Đài

  Lê Văn Thắng

  Thanglv.cl

  0903432532

  Phó giám đốc

  Nguyễn Thị Lan Anh

  Anhntl.cl

  0915476668

  Chuyên viên

  Trung Tâm Văn Hóa

  Nguyễn Thị Huệ

  Huent.cl

  0913294607

  Giám đốc

  Nguyễn Đình Hạnh

  Hanhnd.cl

  0944990598

  Phó Giám đốc

  Phạm Thành Trung

  Trungpt.cl

  0943429678

  Chuyên viên

  Nguyễn Thị Việt Hoa

  Hoantv.cl

  0902481974

  Chuyên viên

  Phan Huyền Thương

  Thuongph.cl

  0911402500

   

  Ban Quản lý chùa hương

  Trần Khánh Thành

  Thanhtk.cl

  0912583701

  Phó Ban

  Mai Thị Thanh

  Thanhmt.cl

  01648604196

  Chuyên viên

  Nguyễn Duy Vy

  Vynd.cl

  090528236

  Trưởng ban

  Ban A huyện

  Nguyễn Sỹ chất

  Chatns.cl

  09044254287

  Chuyên viên

  Nguyễn Tiến Đạt

  Datnt.cl

  0949557669

  Chuyên viên

  Nguyễn Thanh Đức

  Ducnt.cl

  0941699998

  Chuyên viên

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Hanhnth.cl

  0915187809

  Chuyên viên

  Đinh Thị Hồng Lam

  Lamdthl.cl

  0913393489

  Chuyên viên

  Trần Bảo Ngọc

  Ngoctb.cl

  0936404123

  Chuyên viên

  Võ Xuân Quỳnh

  Quynhvx.cl

  0945258956

  Chuyên viên

  Trần Mạnh Sơn

  Sontm.cl

  0904254287

  TRưởng Ban

  Nguyễn Thanh Tân

  Tanph.cl

  0942233422

  Chuyên viên

  Pham hữu Thành

  Thanhph.cl

  0944236777

  Chuyên viên

  Mai Khắc Tùng

  Tungmk.cl

  01690336145

  Chuyên viên

  Trần Đình Hùng

  Hungtdba.cl

  0906234356

  Chuyên viên

  Trung tâm Dân số

  Trần Thị Bích

  Bichtt.cl

  0919766968

  Giám đốc

  Phạm Thị Thùy Dương

  Duongptt.cl

  0984694869

  Chuyên viên

  Đặng Thị Lưu

  Luudt.cl

  0919023758

  Chuyên viên

  Bùi Thị Hồng Nguyên

  Nguyenbth.cl

  0942995123

  Chuyên viên

  Nguyễn Thị Tâm

  Tamnt.cl

  0917496489

  Chuyên viên

  Mai Thị Thủy

  Thuymt.cl

  0912971776

  Chuyên viên

  Trần Thị Kim Thủy

  Thuyttk.cl

  0978763600

  Chuyên viên

  Trung tâm chuyển giao - KHKT&BVCT vật nuôi

  Phan Cao Kỳ

  Kypc.cl

  0904716588

  Giám đốc

  Đoàn Minh Lương

  Luongdm.cl

  0904524212

  Phó giám đốc

  Lê Công Luận

  luanlc

  0971808517

  Phó giám đốc

  Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và  giáo dục thường xuyên

  Lương xuân bình

  Binhlx.cl

  0983331489

  Giám đốc

  Nguyễn Khắc Mận

  Mannk.cl

  0988646007

  Chuyên viên

  Nguyễn xuân Thắng

  Thangnx.cl

  0987954060

  Phó giám đốc

 Liên kết website
Thống kê: 458.492
Online: 65