Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
60 người đã bình chọn

    DANH BẠ ĐIỆN THOẠI, EMAIL HIỆU TRƯỞNG, HIỆU PHÓ CÁC TRƯỜNG THCS
             
             
TT Trường THCS Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Trà Linh Hoàng Quốc Việt Hiệu trưởng   0916586469 hoangvietgh@gmail.com
    Nguyễn Thế Hiển Hiệu phó   0942430415  
    Trần Quốc Hội Hiệu phó   0948689523  
2 Lam Kiều Trần Huy Công Hiệu trưởng 0983232473    huycongthanhloc@gmail.com
    Hoàng Văn Đại Hiệu phó   0916243369 daisongloc123@gmail.com
    Bùi Thị Kim Hoa Hiệu phó   01233765999 buikimhoathcs@gmail.com
3 Yên Thanh Lê Thị Tâm Hiệu trưởng 0977814878 0919657438 letamnht@gmail.com
    Nguyễn Thanh Hà Hiệu phó   0918765173 thayhayt@gmail.om
4 Vũ Diệm Nguyễn Tuấn Lĩnh Hiệu trưởng   0919132678 luonghieulinh@gmail.com
    Cao Việt Trung Hiệu phó   0917259763 trungcao48@gmail.com
    Nguyễn Quang Quýnh Hiệu phó   0915187283 0
5 Gia Hanh Đặng Quang Huy Hiệu trưởng 0962971868 0912171773 huyquangloc@gmail.com
    Vương Ngọc Tân Hiệu phó 01687873831 0916558667 tanthcsnht@gmail.com
    Trần Văn Vinh Hiệu phó 01667183942   ghthayvinh@gmail.com
6 Khánh Vĩnh Nguyễn Huy Hải Hiệu trưởng 0973801112 0912608630 haithienloc@gmail.com
    Phan Thị Sâm Hiệu phó 0962760782 02396540666 cleardot
phansamkv74@gmail.com
7 Đồng Lộc Lê Thị Trâm Hiệu trưởng 0981732899   Letram1964@gmail.com
    Trần Hảo Hiệu phó 0963945268   Haotrungdong@gmail.com
    Hoàng Thị Nga Hiệu phó 0984081966   Ngatrungdong66@gmail.com
8 Xuân Lộc Hoàng Thế Anh Hiệu trưởng 0973929717 0911084688 hoanganhxuanloc@gmail.com
    Võ Hùng Dũng Hiệu phó 0982840537 01255402653 hungdung76@gmail.com
9 Quang Lộc Nguyễn Thị Thu Hằng Hiệu trưởng 0982200675 0943420675 thuhangnguyenxl@gmail.com
    Nguyễn Văn Thủy Hiệu phó 01686412161 0 thuyhpql@gmail.com
10 Sơn Lộc Trần Bỉnh Tiêu Hiệu trưởng 0984279064 0946728503 tranbinhtieu@gmail.com
    Nguyễn Đình Kỷ Hiệu phó 0977334833 01299456879 dinhky77@gmail.com
11 Mỹ Lộc Trần Thế Khanh Hiệu trưởng 0986347699 0911808991 tranthekhanh1976@gmail.com
    Đặng Văn Bắc Hiệu phó 0988361533 0906267234 dang.bac9@gmail.com
12 Nguyễn Tất Thành Nguyễn Đình Hải Hiệu trưởng 01695618775 0911665179 dinhhaithcsnghen@gmail.com
    Lê Thị Thanh Hải Hiệu phó 0986508311 0949581832 thanhhai.le03@gmail.com
    Nguyễn Trọng Hùng Hiệu phó 0989386036 0942739217 nguyenhungkv@gmail.com
    Võ Thế Thuận Hiệu phó   0914401278 thethuanpcl@gmail.com
13 Phúc Lộc Tôn Đức Trình Hiệu trưởng 0972262593 0949125766 tonductrinh@gmail.com
    Phạm Thị Tâm Hiệu phó   0944865914 phamtamthcsphuc@gmail.com
14 Đặng Dung Lê Công Thuận Hiệu trưởng 02396263937 0902583456 lecongthuan1972@gmail.com
    Lê Bá Thọ Hiệu phó   0919425368 batho73@gmail.com 
15 Xuân Diệu Lê Thị Nguyệt Hoa Hiệu trưởng   09119700445 nguyethoaxd@gmail.com
    Lê Văn Ngọc Hiệu phó 0971295878   thcsxuandieu@gmail.com 
    Trần Thị Thúy Hiệu phó 0976901029    
 Liên kết website
Thống kê: 523.348
Online: 66