Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
60 người đã bình chọn
http://tracnghiem.hatinh.gov.vn/
Ảnh hoạt động
Tài liệu tuyên truyền số hóa mặt đất

Tài liệu tuyên truyền số hóa mặt đất

Để tiếp tục tuyên truyền về thời điểm dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất (theo Thông báo số 775/TB-CTS ngày 06/3/2019 của Cục Tần số Vô tuyến điện tỉnh Hà Tĩnh thuộc nhóm III có thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ 24 giờ, ngày 30/6/2019), Ủy ban nhân dân huyện đề...

 Liên kết website
Thống kê: 523.414
Online: 49
°