Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
36 người đã bình chọn
Ảnh hoạt động
Can Lộc giao ban các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Can Lộc giao ban các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban chỉ đạo NTM huyện Can Lộc vừa tổ chức giao ban công tác xây dựng nông thôn mới với các xã: Gia Hanh, Kim Lộc, Xuân Lộc, Phú Lộc – là các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Bí thư...

Quy trình xây dưng khu nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu

Quy trình xây dưng khu nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu

Quy trình xây dưng khu nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 11.021
Online: 65
°