Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
35 người đã bình chọn
Ảnh hoạt động
NHỮNG QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2018

NHỮNG QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2018

1. Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 20/07/2018 quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm...

NHỮNG QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2018

NHỮNG QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2018

1. Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-NHNN ngày 18/06/2018...

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 10.811
Online: 40
°